جزیره کیش : بلوارید مروارید بازار شارستان فروشگاه شماره ۶۱ همکف

ایمیل :sales@irandfs.com

تلفن :۰۷۶۴۴۴۵۸۸۲۰

موبایل :۰۹۳۴۷۶۹۲۵۶۰

ساعت پاسخگویی: از ۱۰  تا ۱۴  و ۱۷:۳۰  تا   ۲۲:۰۰

https://telegram.me/iranDutyFreeShop

iranDutyFreeShop@

instagram

https://www.instagram.com/irandutyfree/

WhatsApp No:+989347692560

توسط این فرم قادر به ارسال پیام خواهید بود.

فرم تماس با ما