درباره ما

سایت اینترنتی (ایران دیوتی فری  شاپ)  عرضه کلیه محصولات و کالاهای مجاز در مناطق آزاد  جمهموری اسلامی ایران که قابلیت عرضه داشته باشند  این فروشکاه مجازی  فقط در مناطق آزاد  فعال و این فعالیت شامل سرزمین اصلی نمی باشد 

آدرس ما: جزیره کیش -خیابان مروارید - بازارشارستان همکف شماره ۶۱

تلفن تماس :۰۷۶۴۴۴۵۸۸۲۰